© 2019 by Nikoleta Muchova

Fotografia- žijúca spomienka
Photography-living memory
"Čas, nám všetkým preteká pomedzi prsty. Niekedy sa nestačíme pozerať na to, akou rýchlosťou to všetko beží.
Našťastie nám svet umožňuje naše chvíle zastaviť a nechať ich žiť.
Preto som tu ja, aby som vaše spomienky, na krásne momenty, so svojími najbližšími, zastavila.
Nechajte sa previesť mojou galériou, aby ste videli, ako svet vidím ja."
"Time, we're all running through our fingers. Sometimes we can't look at what speed it all runs.
Fortunately, the world allows us to stop our moments and let them live.
That's why I'm here.  Stop your memories, and let them live.
Let yourself be converted by my gallery to see how the world I see. "